Şagirdlər üçün yay tapşırıqları

Şagirdlər üçün yay tapşırıqları

1-ci sinif

Daha ətraflı

2-ci sinif

Daha ətraflı

3-cü sinif

Daha ətraflı

4-cü sinif

Daha ətraflı

5-ci sinif

Daha ətraflı

6-cı sinif

Daha ətraflı

7-ci sinif

Daha ətraflı

8-ci sinif

Daha ətraflı